Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Ericsson


Ericsson Ericsson AB är världsledande inom mobil infrastruktur, verksamhet och affärsstödjande lösningar. Ericsson har som vision att skapa ett ”Network Society” där varje individ och varje rörelse ges en möjlighet att nå sin fulla potential. Ericsson har även en mision som är kopplad till ”Network Society”, vi leder transformation genom mobilitet. Ericssons siffror globalt 2014 var nettoförsäljning 228B SEK, R&D buget 36B SEK, 118.000 anställda varav 25.700 inom R&D. Ericsson har kunder inom 180 länder i världen.

Samling vid Lean Forums registreringsdisk på Clarion Hotel Arlanda kl. 08:15. Gemensam färd med reguljär Flygbuss mot Bromma kl. 08:46. Ni kliver av i Kista, vid Jan Stenbecks torg och går tillsammans till Ericsson.
Studiebesöket startar kl. 09:30 och avslutas ca 16:00. Retur till Arlanda sker på samma sätt. Ni beräknas vara åter på Arlanda kl. senast 17:00.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 09:20 på Borgafjordsgatan 18, Kista

……………………………………………………….

Ericsson PDU HW Radio Design
Studiebesöket på Ericsson kommer att ske på enheten som heter PDU HW Radio design som ligger I Kista. Enheten arbetar med design, maintenance och utveckling av radio produkter till radiobasstationer för mobil infrastruktur för 2G, 3G, 4G samt 5G. Enheten har ca 500 anställda i Kista.

Utmaningar
Hotet från konkurrenterna har ökat rejält under de senaste fem åren. Med fokus på att förbättra verksamheten har Ericsson under dessa år tagit in Lean & Agile i verksamhetsstrategin.

Det ständigt ökande behovet av mobiltrafik gör att våra kunder ökar sina krav på produkterna, vilket i sin tur ställer stora krav på effektivisering av utvecklingsarbetet inom vår verksamhet.

Vårat mål är att från 2014 till 2020 ytterligare minska ledtiden för utveckling av en radio enhet med 25%, minska projektkostnaden med 50% samt öka antal releasade produkter per år med 25%.

Lösningar
Vår verksamhetsenhet har tagit inspiration av leanfilosofier och med hjälp av det skapat en strategi för hur vi vill leda vår verksamhet. Den består av tre punkter

  • Fokusera på flödes effektivitet
  • Möjliggör full transparens
  • Driv kontinuerligt lärande

Denna strategi togs fram i samband med att vi lanserade en bokcirkel 2013-2014 för boken ”This is Lean” av Niklas Modig och Pär Åhlström. Totalt 12.000 personer globalt har deltagit i bokcirkeln. Bokcirkel gjorde att medarbetarna fick en god grund inom leanprinciper, som vi sedan kunde bygga vidare på.

Vår enhet sedan börjat använda flertalet verktyg inom ”Lean Product Development” som mycket väl passar för vår verksamhet. Några exempel på verktyg som vi använder är:

Modulär arkitektur, samlokalisering av projekt, resurser jobbar endast i ett projekt, visuelplannering & pulsmöten, krossfunktionella team med HW och SW, kunskapsgapsanalys, integrationsevent samt 100-dagars förbättrings program.

Alla dessa verktyg har våra 500 anställda blivit tränade i enligt ”train the trainer” principen av sina respektive chefer. En träningsmetod har visat sig mycket slagkraftig!

Resultat
Transformation har hittills gett mycket tydliga resultat.

  • 2014 kunde vi visa en förbättring av våra ledtider på 50% sedan 2011 samt en förbättring av vårat utbyte med 12% sedan 2012. Dessa förbättringar har en stor påverkan på hur vi kan tillfredsställa kundernas behov.
  • Våra ledare har varit med och coachat fram vårat nya arbetssätt genom att bl a hålla i utbildningar i våra nya verktyg samt stöttat våra anställda att vara kreativa med att komma med kontinuerliga förbättringar.
  • Våra medarbetare ger återkopplingen att de inte vill backa till hur vi jobbade tidigare och fortsätter att ständigt komma med förslag på förbättringar i vårat arbetssätt.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.