Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

15. Lärande kultur


Workshopen genomförs hos ASSA ABLOY Shared Technologies, i Liljeholmen. Besök bl a i det visuella ledningsrummet kommer att integreras i workshopen under dagen.

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 07:50 (via Liljeholmen).
Workshopen startar kl. 08:50 och avslutas 16:00 Retur till Arlanda via Liljeholmens T-bana. Beräknad ankomsttid till Arlanda ca kl. 17:00 beroende på trafiken.

Önskar du ansluta till bussen på morgonen är upphämtningsplatsen, Liljeholmens T-banestation vid Flygbussarnas hållplats. Karta delas ut under konferensens första dag. Vi ber dig vara på plats cirka kl. 08:30. Bussen är skyltad med Lean Forum och kan vara lite sen beroende på trafiken. 

Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:40. Adressen är Förmansvägen 11, Liljeholmen.

……………………………………………………….

Visualisera, reflektera, anpassa!

En lärande kultur är grunden för allt förbättringsarbete, vi lär oss hela tiden både av våra misstag och av sådant som vi gör bra. Det vi hela tiden ska tänka på är att alltid stanna upp och reflektera när vi väl är färdiga med det vi var satta och göra. Vad gick bra? Vad gick dåligt?  Vad lärde vi oss? Hur ser vi till att dokumentera det som gick bra så att vi kan upprepa det, och/eller hur undviker vi att göra samma misstag igen. Hur bygger vi en kultur som stöttar lärande i den här formen? Hur kan vi visualisera problem och möjligheter så att vi kan reflektera och anpassa vårt sätt att arbeta?

“The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage” är ett citat myntat av Arie de Geus. På ren svenska innebär det att kunskapen finns där för alla att hämta och den som i slutändan vinner är den som snabbast lyckas omsätta denna kunskap till ännu mera värde för kund.

Vi kommer under workshopen beröra flera frågor kopplade till organisatoriskt lärande, vad är en lär-cykel och hur använder vi den och hur kan vi få den att snurra fortare. Vidare kommer vi prata om saker som hindrar lärande och saker som påskyndar och underlättar lärande men också hur ledarskapet ser ut som underlättar och uppmuntrat lärande.

Ryktet går att Toyota har ett så starkt fokus på lärande att det med jämna mellanrum per automatik ramlar ut kvalitativt bra produkter som resultat av detta, men fokuset är på lärande inte på produkten i sig

Låter detta intressant kom och lär dig mer om lärande kultur!

Välkomna! 
Anders & Janne

Du möter:
Anders Hugnell – Partner & seniorkonsult, Implement
Janne Lundberg – Global Lean Innovation Manager, AssaAbloy

Båda är också styrelseledamöter i Lean Forum

Plats:
Assa Abloy Shared Technologies
Förmansvägen 11, Liljeholmen, Stockholm 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.