Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

13. Lean från grunden i tjänsteproducerande organisationer + Studiebesök hos Swedbank


Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 07:50 (via Liljeholmen).
Workshopen startar kl 09.00 och övergår i studiebesök efter lunch. Beräknad sluttid är 17:00. Retur till Arlanda via Liljeholmens T-bana. Beräknad ankomsttid till Arlanda ca kl. 17:45 beroende på trafiken.

Önskar du ansluta till bussen på morgonen är upphämtningsplatsen, Liljeholmens T-banestation vid Flygbussarnas hållplats. Karta delas ut under konferensens första dag. Vi ber dig vara på plats cirka kl. 08:30. Bussen är skyltad med Lean Forum och kan vara lite sen beroende på trafiken. 

Ordar du egen transport bör du vara på plats senast 08:50. Adressen är: Junohällsvägen 1, Stora Essingen.

……………………………………………………..

För att vara långsiktigt konkurrenskraftig och leva upp till kundlöften står de flesta organisationer inför utmaningen att kontinuerligt öka sin effektivitet. För att lyckas måste organisationer kombinera faktabaserade analyser med aktiviteter där samtliga chefer och medarbetare är delaktiga och förstår, vill, kan och agerar på ett nytt, annorlunda sätt. Annars är risken stor att organisationerna sub-optimerar enskilda enheter, får stressade medarbetare och slösar bort tid som inte är direkt värdeskapande för kunden.

Vi visar på hur ett förändrat förhållningssätt till effektivitet, som sätter flödet och delaktighet i fokus, kan bli mer värdeskapande för alla intressenter – dina ägare, dina medarbetare, din organisation och inte minst för dina kunder. Nycklarna till framgång inom flödeseffektivisering är universella och kan tillämpas inom såväl privat som offentlig sektor.

Vi inleder workshopen med några av lean filosofins grunder för att sen gå över till att prata om hur du kan åstadkomma förändringar i din egen organisation.

Vem vänder sig workshopen till
Vi vänder oss denna gång framförallt till er i tjänstesektorn och som har någon form av ärendehantering i sin verksamhet. Du kommer under workshopen få en presentation av modell för hur du steg för steg under 18 veckor startar upp leanresan på tex. ett lokalkontor eller en avdelning.

Plats
Workshopen genomförs hos Swedbank på Lilla Essingen

Studiebesök
Vår workshop kombineras med ett besök på Swedbank Lending Operations där vi får se hur de har realiserat några av de koncept vi beskriver under workshopen. Läs mer om studiebesöket här

Du möter
Marie Williams, Implement och representanter ifrån Swedbank Ledning Operations

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.