Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

12. Värderingar – Så skapas en leankultur


Tider: 09:00 – 16:00 på Clarion Hotel Arlanda

Det är vanligt att verksamheter inte använder sin värdegrund alternativt att den inte är tydlig och därför inte är det stöd den behöver vara när en verksamhet startar en förändring mot lean förhållningssätt.

Ett annat problem är att medarbetare kan ha svårt att se hur allt hänger samman. Det gör det svårt för ledare att förklara leanresan på ett enkelt sätt, vilket vore önskvärt för att kunna stödja sina medarbetare genom förändringen.

Workshopen
Syftet med denna workshop är att ge deltagarna kunskap om hur värderingar används under hela leanresan för att generera en leankultur, vilket är en förutsättning för att lyckas med ett medarbetardrivet förändringsarbete.

Vi diskuterar hur värderingar tas fram och hur man konkretiserar vilka handlingar som hänger samman med värderingarna så att förutsättningar skapas för förändrade beteenden i hela organisationen.

Workshopen avslutas med att koppla samman värderingar, leanprinciper, metoder och resultat och hur man etablerar ett medarbetardrivet förbättringsarbete på ett enkelt strukturerat sätt. Dagen varvar teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

För dig som
Workshopen vänder sig till dig som är ledare och som vill förstå vad som krävs för att lyckas. Inga förkunskaper krävs och innehållet passar alla typer av organisationer och branscher.

Varje deltagare får efter workshopen med sig boken
”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!”  

Du möter:
Ola Johansson, Part Development
Ulla-Marie Hellenberg, kommunchef Sigtuna Kommun
Christina Sanders, distributionschef AstraZeneca Sweden Operations

 

 

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.