Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Så blir Värdebaserad vård en del av verksamhetsstrategin på Sahlgrenska


Henrik Almgren kommer att visa hur SU arbetar för att öka värde för patienterna och hur värdebaserad vård är på väg att bli en del av verksamhetsstrategin. Han kommer även att diskutera styrkor och svagheter med konceptet och hur de har tagit fasta på detta i planen för fortsatt införande. En fördjupning i de praktiska resultaten sker i ett av parallellspåren.

Henrik Almgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Foto: Marie Ullnert

Henrik Almgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Foto: Marie Ullnert

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.