Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Hoshin Kanri och X-matris – avgörande i SÄS arbete med ledningssystem


SÄS använder sedan 2013 x-matris-modellen för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan.  Modellen, med ursprung i Lean-metodik, presenterar relationen mellan sjukhusets fokusområden och mål samt de förbättringsprogram som säkrar målen för varje klinik och sjukhuset som helhet. Kliniker och avdelningar bryter ner målen och arbetar fram egna X-matriser. Denna visuella modell är unik i svensk sjukvård.

Thomas Wallén, sjukhusdirektör

ThomasW

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.