Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6. Värdebaserad vård på Sahlgrenska – de praktiska erfarenheterna


På denna session får du två praktiska perspektiv:

  • Hur arbetar Sahlgrenska med införandet av värdebaserad vård?
    Kerstin Wållgren har ansvarat för införande av värdebaserad vård inom neonatologin för barn födda under graviditetsveckor 30-34. Du får både se de praktiska erfarenheterna av ett införandeprojekt och hur strukturen för införande ser ut i ett bredare perspektiv på Sahlgrenska.
  • Hur kopplar de ihop det kontinuerliga förbättringsarbetet med värdebaserad vård?
    Sahlgrenska har arbetat med patientgruppen förstföderska under 1 ½ år och har nu goda erfarenheter av hur arbetssätten inom värdebaserad vård ska kopplas ihop med det kontinuerliga förbättringsarbetet. Du får möta Anna-Karin Ringqvist och Liselotte Bergqvist.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.