Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

3. Produktionsstyrning i vården


En välfungerande sjukvård kräver att produktionen styrs med utgångspunkt från behovet och med optimal användning resurserna. Vårdens rent medicinska innehåll måste kombineras med ständigt förbättrade, säkrare och kostnadseffektivare patientflöden. Effektiv produktionsstyrning kräver inblick i vad som motiverar medarbetarna och deras källor till arbetstillfredsställelse. Den innebär även kraftigt förbättrade möjligheter att värdera kostnadsflöden, identifiera ekonomiska avvikelser tidigt, och göra riktade och effektiva insatser mot ekonomiska problem. En effektiv produktionsstyrning i sjukvården är alltså nödvändig av medicinska, etiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska skäl.

På den här sessionen kommer Johan Brandt visa hur man systematiskt arbetar med produktionsstyrning (volymplanering, kapacitetsplanering och daglig styrning) och vilka utmaningarna är i verkligheten. Du kommer att få ta del av flera exempel från verksamheter som han har arbetat i.

Du möter: Johan Brandt, Docent & överläkare, Skånes universitetssjukhus

????????????????????????????????????

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.