Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

13. Workshop heldag: Få med alla i förbättringsarbetet varje dag! | Ola Johansson & Robert Kusén


  • Start kl 08.30 på KTH/Science Park i Södertälje, Kvarnbergagatan 12, dvs samma hus som middagen kvällen före. Sal: C1.
  • Dagen avslutas kl 16.30. Transfer till Södertälje centrum och Södertälje Syd avgår kl 16.35.

Ola Johansson från Part Development.

Ett tillverkande företag med 70 anställda lyckades förbättra sina resultat efter finansnetto från 3,5 MSEK till 14 MSEK inom 12 månader utan investeringar. Efter tre år fungerar fortfarande arbetssättet och resultaten blir allt bättre varje år.

Många verksamheter kan uppnå liknande resultatförbättringar.

På den här workshopen arbetar vi konkret och praktiskt för att öka förståelsen för hur man får med sig organisationens alla medarbetare så att man uppnår önskade resultat, genom att skapa ett medarbetardrivet förbättringsarbete med lean som ledstjärna. Det innebär att alla organisationens medarbetare deltar i förbättringsarbetet varje dag. Detta är ju något de allra flesta strävar efter, men hur går man tillväga?

För att lyckas skapa denna förbättringskultur måste flera saker finnas på plats. Nyckeln är ett ledarskap som snarare efterfrågar arbetssätt än resultat. Men förutom ledarskapet finns det andra viktiga ingredienser som måste till för att lyckas.

Grundläggande är att förstå hur man genom sin värdegrund skapar önskade beteenden och hur man säkerställer att målen är nedbrutna på ett strukturerat sätt så att alla vet vad som förväntas av var och en varje dag. Kopplar man därefter på en effektiv uppföljnings- och förbättringsstruktur för att hantera och lösa alla de olika avvikelser som kommer att visualiseras genom denna struktur, så har man kommit en bra bit på väg. Då kommer man att börja se resultat!

Workshopen varvar teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Vid anmälan kommer du som deltagare att få boken ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra till Lean” utan extra kostnad. I samband med leveransen av boken kommer du som deltagare att få en enklare arbetsuppgift kopplat till denna bok. Genom denna enklare arbetsuppgift finns det möjlighet att under denna workshop fördjupa förståelsen för vad som krävs för att lyckas.

Workshopen leds av Ola Johansson från Part Development. Ola har sedan 1997 stöttat alla möjliga verksamheter i Sverige och utomlands att applicera Lean som förhållningsätt så att dessa får rätt förutsättningar att bli bättre varje dag.

Ola har under flera år varit engagerad inom Lean Forum. Han är medförfattare till böckerna ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”, ”Ledarskap – Gör Lean till Framgång!” och ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!”. Ola är dessutom certifierad i standardiserat arbetssätt genom Shingijutsu i Japan.

>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.