Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Workshop: Framgångsrika föredömen – möt finalisterna i Svenska Leanpriset


Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: Ascom/Catella.

Välkommen till en dag fylld av kunskapsutbyte och inspirerande berättelser av finalisterna till Svenska Leanpriset 2018.

Vilka var utmaningarna från början, hur har de olika finalisterna tagit sig an dem med hjälp av principerna för lean och vilka resultat har de uppnått? Hur har de olika organisationerna lyckats med att skapat engagemang och på vilket sätt har det lett till förbättringar för kunder eller medborgare?

Du kommer att få möta:

  • Parker Hannifin
  • Saltå kvarn
  • Skånes universitetssjukvård, Cancerrehabiliteringsmottagningen

Denna workshop är alltid mycket uppskattad. Förutom att få ta del av finalisternas lärdomar kommer du att involveras i diskussion, reflektera och konkret återkoppling.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.