Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Försäkringskassan: Så fungerar det i praktiken att arbeta med lean som strategi i en stor organisation


Reseinformation för dig som fått plats på studiebesöket

  • Studiebesöket startar kl 08.30 och slutar senast kl 15.00.
  • Avfärd. Bussen avgår från Elite Hotel Park Avenue, Kungsportsavenyen 36. Bussen avgår kl 08.15, var på plats kl 08.00. På plats kan du checka in ditt bagage till oss. Om du inte åker tillbaka med bussen går det bra att ta med dig ditt bagage till studiebesöket.
  • Hemfärd. Bussen ankommer till Centralen (Nils Ericson-terminalen) ca kl 15.15. Där får du tillbaka ditt incheckade bagage.
  • Om du tar dig på egen hand till och från studiebesöket meddelar du det under ”After worken” dag 1 kl 17.00. Adress: Anders Personsgatan 8. Parkering finns. På bron över motorvägen finns en stor P-plats, på ungefär 5 minuters gångväg.

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med drygt 13.000 anställda som varje år fattar omkring 20 miljoner beslut om utbetalning av ersättningar på ca 200 miljarder kronor.

År 2011 beslutade ledningen att lean ska vara myndighetens övergripande verksamhetsstrategi. På det här studiebesöket får du ta del av hur man arbetat och utvecklat detta på ett av Försäkringskassans kontor. De berättar om sina erfarenheter av att förändra sin verksamhet utifrån en strategi för att uppnå hög flödeseffektivitet.

På kontoret i Gårda arbetar ca 230 personer med att handlägga ersättningar inom barn- och familj. De började 2012 med stöd av konsulter att träna arbetssätt för förbättringsarbete. Med tiden har angreppssättet utvecklats, och utvecklas fortfarande, från goda idéer till ett avvikelsedrivet system som drivs av den dagliga styrningen.

Införandet av daglig styrning har haft stor påverkan på såväl handläggares som chefers vardag. Arbetssättet förutsätter teamarbete, där teamet har ett gemensamt uppdrag och gemensam målbild och där cheferna måste våga och vilja släppa på kontrollen och flytta över ett större mandat till teamen att planera, strukturera och fördela sina arbetsuppgifter på daglig basis. De som kommit långt vittnar om bättre kontroll av det egna arbetet. De vet vad som ska göras och styr själva hur de gör det. Fokus är nu på att utveckla arbetet i teamen och att nå en större likhet i arbetssätten. Allt styr mot Försäkringskassans beslut om att utveckla ett produktionssystem som syftar till hög kvalitet och god resursanvändning genom effektiva flöden.

På detta studiebesök kommer medarbetarna på kontoret i Gårda att dela med sig av såväl framgångar som lärdomar av svårigheter. Du kommer också att få tillfälle att bidra och diskutera olika angreppssätt.

På studiebesöket möter du Christina Birgersson, Ulrika Delin, Erik Marklund och Anna Lagervall.

På studiebesöket möter du Christina Birgersson, Ulrika Delin, Erik Marklund och Anna Lagervall.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.