Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

16. Framtidsworkshop med Lars Sörqvist


Under denna heldagsworkshop kommer Lars Sörqvist att ge deltagarna inblick i en tänkbara framtida utveckling inom vårt område. Föreläsningar kommer att varvas med gruppdiskussioner. Avsikten är att skapa förståelse för olika faktorer som med stor sannolik kommer att påverka framtidsutvecklingen samt ge idéer om hur vi själva och våra organisationer bör förbereda oss för att framgångsrikt kunna möta denna framtid.

Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: VIP-rummet.

09.00 Inledning

  • Vad kan vi lära av historien?
  • Utvecklingen i Kina, Indien och Korea håller på att förändra våra förutsättningar
  • Framtidsstudier ger indikationer! SQMA-studien. Global State of Quality (ASQ). Future Study (ASQ).

10.15 Workshop 1 – Vilka är våra framtidsutmaningar?

11.30 Lunch

12.30 Digitaliseringens effekter på kundorienterad verksamhetsutveckling

  • Kundens nya roll och medvetenhet
  • Effektiva flöden – en grund för hållbar samhällsutveckling!
  • Innovation, ständiga förbättringar och Lean
  • Integration av befintliga metoder ger nya möjligheter. Integrering av Lean och Sex Sigma. CIM – Europas nya förbättringsmodell (EOQ)
  • Vilken kompetens kräver framtiden?
  • Vart kommer Lean att ta vägen? Agila metoder, Lean Six Sigma, Lean Kata, Värdeskapande processutveckling, etc.

14.00 Fika

14.15 Workshop 2 – Hur rustar vi oss för att möta framtiden?

15.00 Avslutning

Lars Sörqvist är sedan 1995 knuten till Sandholm Associates AB som partner och seniorkonsult. Idag leder han verksamheten i form av VD. Vid sidan av detta arbetar Sörqvist även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan samt som vice president för IAQ (International Academy for Quality), vilket är den FN-anknutna organisation som sedan 60-talet har som uppgift att samordna kvalitetsarbetet globalt.

Sörqvist har en bakgrund som både civilekonom och civilingenjör genom studier vid Stockholm Universitet och KTH och är sedan 1998 dessutom teknologie doktor i kvalitet. 2008 blev han docent vid KTH. Sörqvist är även kvalificerad revisor för ISO 9000, Master Black Belt enligt Sex Sigma och har varit examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Han har stor erfarenhet av Lean bland annat genom sitt tidigare engagemang inom KTH:s produktionstekniska utbildning.

Som konsult och utbildare har Lars Sörqvist bedrivit utbildning och ledningsse-minarier i ett stort antal företag och organisationer både i Sverige och internationellt. Han ingår även i domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola samt för Lennart Sandholm Team Award. Sörqvist har en aktiv roll inom och varit med att grunda organisationerna SQMA (Swedish Quality Management Academy) och BES (Bussines Excellence Sweden). Han är även officiell rådgivare till Shanghai Association for Quality samt verkar regelbundet som stöd till bl a ASQ, EOQ, SIQ och SFK.

Som författare har Sörqvist skrivit ett stort antal artiklar och böcker inom området kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling. Några av de mest sålda böckerna är ”Lean – Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden” (2013), ”Sex Sigma” (2007), ”Ständiga förbättringar” (2004), ”Kundtillfredsställelse och kundmätningar” (2000) och ”Kvalitetsbristkostnader” (1998).

Läs gärna mer om och av Lars Sörqvist på hans privata blogg www.larssorqvist.com

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.