Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

15. Digital visuell styrning som fungerar


Välkommen till en dag där du kommer att få prova på digital visuell styrning, se flera fungerande case och lära mer om hur du lyckas med alla beståndsdelarna i visuell styrning.

Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: Ledningsrummet.

Agenda

Introduktion: Visuell styrning – hur skiljer det sig från traditionell ”planering”?
Den visuella styrningens beståndsdelar: mötet, tavlan och beteendet
Vad är det ”visuella” och vad tillför det?
Vad är det digitala och vad tillför det?

Portföljspelet
Vi spelar ett spel där man delas upp i en matrisorganisation med två linjegrupper som bemannar fyra projekt. Tärningen avgör vilka aktiviteter och leveranser som går enligt plan och vilka som får avvikelser. Vi spelar först utan visuell styrning och sedan med digital visuell styrning. Vi varvar spelmoment med reflektion.

Testa ett pulsmöte i Mevisio
Hur fungerar det att köra pulsmöten med en digital tavla? Vi testar ett snabbt och effektivt pulsmöte tillsammans i team, med hjälp av en färdig pulstavla i den nya digitala plattformen för visualisering. Försöket landar i en diskussion om betydelsen av tavlans och agendans utformning för lyckade pulsmöten.

Case från Yolean – Autoliv, NCC, Volvo Cars och Rejmes Bil
Olika former av visuell styrning i Yolean. Du får se visuell styrning inom rullande tidplanering, resursplanering i linjeorganisation, projekt/portfölj planering/synkronisering, kontinuerlig förbättring.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.