Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

14. Så får du med alla medarbetare i förbättringsarbetet varje dag


Under denna workshop får deltagarna veta hur man går tillväga för att få med sig alla medarbetarna i förbättringsarbetet varje dag. För många kan detta tyckas vara en omöjlighet men denna workshop kommer på ett konkret sätt visa hur man går tillväga och vilka krav som ställs på ledarskapet och medarbetarskapet för att verkligen lyckas uppnå detta. När man lyckats har man skapat en Lean-kultur som gör att organisationen blir bättre varje dag. Workshopen kommer att beskriva ledarens och medarbetarens viktiga roller under denna resa och kopplingen mellan värderingar, Lean-principer, metoder och resultat.

ola_johanssonWorkshopen kommer att varva teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar i syfte att skapa en förståelse hur man går tillväga.

Agendan för denna workshop ser ut på följande sätt:

  • Syftet med Lean
  • Varför värderingar och vad kännetecknar bra värderingar
  • Två grundläggande förutsättningar – Utjämning och Standardiserat arbetssätt
  • Huvudprinciperna Jidoka och JIT samt dess underprinciper
  • Hur skapas ett medarbetardrivet förbättringsarbete
  • Ledarens roll enligt Ledarskapsprinciperna
  • Medarbetarens roll enligt Medarbetarprinciperna
  • Hur får man med sig alla medarbetare varje dag

Dagen avslutas med att alla deltagare utifrån sina nya kunskaper kommer att sätta samman en aktivitetslista på vad som kommer att krävas av sin egen organisation för att lyckas skapa denna Lean-kultur.

Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: Scania.

Workshopen leds av Ola Johansson från Part Development. Ola har sedan 1997 stöttat alla möjliga verksamheter i Sverige och utomlands att applicera Lean som förhållningsätt så att dessa får rätt förutsättningar att bli bättre varje dag. Detta arbete sker främst genom att träna ledarskapet i Lean som förhållningssätt så att de har kunskap och trygghet att själva träna sin egen organisation enligt metoden Train the Trainer.

Ola har under flera år varit engagerad inom den ideella föreningen Lean Forum samt är medförfattare till böckerna ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”, ”Ledarskap – Gör Lean till Framgång!” och ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!”. Ola är dessutom certifierad i standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar genom Shingijutsu i Japan.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.