Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

13. Så bygger du ett pulsrum baserat på agilt innovationsarbete


Välkommen till en workshop som ger dig insikt i visuell innovationsledning och en mycket praktisk träning  i hur du utvecklar ett pulsrum.

Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: Valdemar.

Visuell agil ledning av innovation handlar om att driva mot att nå företagets mål, att hantera stora och mindre problem på vägen och kunna improvisera utan att tappa navigeringen mot det stora målet. Angreppssättet skiljer sig radikalt från hur innovations- och utvecklingsarbete traditionellt drivs

janne_lundberg_pulsrum
Den här workshopen leds av Janne Lundberg, som till nyligen var Global Lean Innovation Manager på AssaAbloy. De har av Forbes rankats som mer innovativa än Apple. På denna framgångsresa har Janne utbildat över 1500 personer i Lean Innovation, varav ca 250 champions.

Du kommer att få testa agil projektledning och bygga en prototyp till ett pulsrum. Du får också möjlighet att ta med dig material från din verklighet för att diskutera och använda i workshopen. Därför är det en extra styrka om ni är flera från företaget, så att ni direkt kan använda resultaten på hemmaplan efter workshopen.

På workshopen används en actionbaserad pedagogik, där varje moment ges en kort introduktion, följt av att prova praktiskt med möjlighet att ställa frågor och därefter demonstrera och diskutera resultatet.

Som ett resultat kommer du att få kunskap om agil projektledning och hur planering görs och framdrift uppnås även vid hög osäkerhet. Förutom förståelse för hur ett pulsrum för innovation kan byggas upp får du, om du är aktiv, med dig praktiska skisser på ett pulsrum inom din egen verksamhet.

Janne Lundberg har elva års erfarenhet av visuell agil innovationsledning i två globala ledande företag, AssaAbloy och Atlas Copco. Idag driver han Lundberg Innovation.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.