Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

12. Att utveckla ett förbättringssystem – fördjupning med Niklas Modig och Pär Åhlström


Niklas Modig och Pär Åhlström har under många år studerat de företag och organisationer som är främst på att utveckla, leda och styra flödeseffektiva och självförbättrande verksamheter.

De har identifierat att de mest framgångsrika verksamheterna följer ett gemensamt mönster. De har utvecklat ett system som inbegriper fyra separata men också sammanhängande förmågor.

I denna workshop förklarar Niklas och Pär förbättringssystemets beståndsdelar. De kommer dels gå igenom systemets olika komponenter, men de kommer framför allt gå igenom hur respektive förmåga kan utvecklas.

Workshopen är en fördjupning av Niklas och Pärs presentation från dag 1.

Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: Palmstedt.

Niklas Modig är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. 2012 gav Niklas ut boken ”Detta är Lean” tillsammans med Pär Åhlström. Boken har sålts i över 200.000 exemplar vilket gör den till en av de mest sålda managementböckerna någonsin skrivna av svenska författare.

Pär Åhlström är Torsten och Ragnar Söderbergs Professor i Operations Management vid Handelshögskolan i Stockholm, där han också är vice rektor med ansvar för all utbildning. Han är en av pionjärerna inom forskningen kring lean och har varit aktiv i nästan 25 år. Hans forskning spänner från produktion, via produktutveckling till tjänster.

Niklas Modig och Pär Åhlström.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.