Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

11. Framgångsrika föredömen – möt finalisterna i Svenska Leanpriset


Svenska_Leanpriset_logo_2017_start2Välkommen till en dag fylld av kunskapsutbyte och inspirerande berättelser av finalisterna till Svenska Leanpriset 2017.

Plats: Chalmers tekniska högskola, samma lokaler som konferensens första dag. Sal: Ascom/Catella.

Vilka var utmaningarna från början, hur har de olika finalisterna tagit sig an dem med hjälp av principerna för lean och vilka resultat har de uppnått? Hur har de olika organisationerna lyckats med att skapat engagemang och på vilket sätt har det lett till förbättringar för kunder eller medborgare?

Du kommer att få möta:

  • Permobil AB, tillverkar elrullstolar
  • SAS Scandinavian Airlines System
  • Sundsvalls kommun, funktionen Mat & Måltider

Denna workshop är alltid mycket uppskattad. Förutom att få ta del av finalisternas lärdomar kommer du att involveras i diskussion, reflektera och konkret återkoppling.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.