Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

10. Studiebesök på Ericsson Lindholmen: Lean och innovativ samtidigt?


På detta studiebesök delar vi på Ericsson Lindholmen med oss kring tre olika områden.

  1. En introduktion till Ericssons leantransformation. Hur man kan ha en röd tråd genom företaget, men ändå olika dialekter beroende på förutsättningarna inom de olika organisationerna?
  2. Ericsson Garage. Ett sätt att främja innovation med bidrag från flera organisationer och företag. Ibland är det svårt att jobba över gränser. Organisationer har olika prioritering och kapabilitet. Vi visar hur konceptet Ericsson Garage främjar innovationsprojekt med deltagande från flera organisationer och även externa företag. Hur har Ericsson byggt ett testsystem med ett fungerade driftsatt mobilnät inom våra fyra väggar som bidrag till end to end-tester, långt innan funktioner är släppta på marknaden.
  3. Network society. Hur kan dagens informationsteknologi bidra till en miljö där vi maximerar värdet och minimerar slöseriet för individer, organisationer och företag? Här ger vi exempel på hur man på kontoret kan utnyttja teknik för att effektivt fylla på i kaffemaskinen, indikera lediga konferensrum med mera.

Studiebesöket innehåller även  en workshop där deltagarna ges möjlighet att diskutera innovationsmöjligheterna i en produktutveckling organisation där utvecklingstakten.

ericsson-garage

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.