Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Thomas Arctaedius


Affilierad forskare och lärare, Data och systemvetenskapliga institutionen Stockholm Universitet Styrelsemedlem, Decuria AB, Savantic AB, NeoZeo AB, Morgan m.fl
Grundare CSES; center för Socialt Entreprenörskap
Medlem i utvärderingsgrupp KTH Innovation ”Verifiering för Tillväxt”, Medlem kommunstyrelsen Vallentuna kommun

Fil Dr, Kärnfysik Stockholms universitet,  Vd och grundare ayond AB

Tidigare:
Gästforskare Stanford University
Näringslivschef Stockholms Universitet
VD Stockholms Universitets Holding AB
Ordförande Venture Cup
Styrelsemedlem i forskningscentrumen, Exselent och MobileLife

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.