Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Björn Olsson

Leancoach på Part Development

Björn arbetar med att coacha, utbilda och leda organisationer i deras strävan mot Lean. Utifrån en gedigen erfarenhet från mångårig verksamhetsutveckling både som medarbetare, chef och konsult har Björn god kunskap om vad som krävs för att skapa varaktig förbättring i en verksamhet. Genom att såväl medarbetar-, ledar- och verksamhetsperspektiven tas i beaktande skapas en fungerande helhet.

Under åren som konsult har Björn varit medförfattare till böckerna ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”, ”Ledarskap – Gör Lean till framgång!” och ”Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!”, utvecklat och genomfört en lång rad utbildningar samt coachat ett antal större förbättringsprojekt med mycket goda resultat.

Björn har dessutom en gedigen teoretisk bakgrund och hans fokus ligger på de principer som brukar sammanfattas Lean Production. Under sina 20 år på Scania har han bidragit till att utveckla Scanias Produktionssystem (SPS, Lean inom Scania) i de verksamheter där han varit chef. Fokus har legat på att träna chefer till att få sina organisationer att skapa ett medarbetardrivet förbättringsarbete.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.