Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

9b. Vad krävs för ett hållbart lean i offentlig sektor, workshop


Genomförs tillsammans med studiebesöket på Försäkringskassan

Praktisk info
Avresa
08:00 från Clarion Hotel Stockholm
Studiebesöket startar 08:30 och efterföljs av workshop som avslutas ca 16:30. Transport till Cityterminalen avgår direkt efter avslutad workhop.
Beräknad ankomsttid är ca 17:00.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:30 på Försäkringskassan, Storgatan 300, Täby. (Täby Centrum).

 

En workshop om att skapa värdehöjande strategier och kulturer med kundfokus.

Många offentliga organisationer har gått över till lean under senare år, vilket ställer andra krav på styrningen av verksamheten. För att lyckas måste man gå över till att styra på flöden, inte på delar. Man måste utgå ifrån vad som skapar värde för verksamhetens kunder, skapa organisationer med människan i fokus. Detta innebär ett paradigmskifte där gamla sanningar om resurseffektivitet och traditionell målstyrning måste sättas under lupp. Om man inte är beredd att ändra strategi är det också svårt att bli trovärdig i förhållande till såväl kunder som medarbetare – och lean-satsningen kommer av sig.

Under workshopen behandlas både möjligheter och utmaningar i att ställa om sina strategier. Några frågor som behandlas:

  • Vad innebär systemsyn och flödesstyrning – vad kan vi lära av varandra?
  • Varför lean inte kan jämställas med New Public Management utan i själva verket är dess motsats
  • Hur kan vi bidra till ökat kundfokus i offentlig sektor (Sverigestudien, en mätning av värderingar, visar att svenska organisationer i en internationell jämförelse har mycket att förbättra)?
  • Hur val av strategi hänger ihop med kulturen på arbetsplatsen
  • Vilket ledarskap krävs och vad gör man för att nå dit?

Workshoppen hålls av Monika Wendleby, tidigare vid Migrationsverket.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.