Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

9a Försäkringskassan – Studiebesök


Praktisk info
Avresa
08:00 från Clarion Hotel Stockholm
Studiebesöket startar 08:30 och efterföljs av workshop som avslutas ca 16:30. Transport till Cityterminalen avgår direkt efter avslutad workhop.
Beräknad ankomsttid är ca 17:00.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:30 på Försäkringskassan,
Storgatan 300, Täby. (Täby Centrum).

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med cirka 14 000 anställda vars uppgift är att administrera socialförsäkringen. De fattar omkring 20 miljoner beslut och har cirka 80 000 miljoner kundmöten per år. Under 2015 betalade de ut 217 miljarder kronor.

Försäkringskassan har sedan förstatligandet 2005 arbetat för att utveckla myndighetens styrning att effektivt leda till rättssäker, effektiv och serviceinriktad administration av socialförsäkringen. Under hela resan har processtyrning varit ett bidragande instrument för att åstadkomma både en säker tillämpning och en kostnadseffektiv produktion.

2010 beslutade Försäkringskassans ledning att genomföra en pilot och utvärdera om arbete med ständiga förbättringar med hjälp av Lean skulle kunna vara ett bra koncept för Försäkringskassan. År 2011, under dåvarande generaldirektör Dan Eliasson, beslutade ledningen om en långsiktig strategi för 2012-2016, där lean definierades som myndighetens övergripande verksamhetsstrategi.

Lean definierades inte som ett arbetssätt för ständiga förbättringar, utan som en strategi att uppnå målet med hög flödeseffektivitet. Hösten 2015 fattade Försäkringskassan, nu under Ann-Marie Beglers ledning, beslut om initiativet ”Utveckla och införa Försäkringskassans produktionssystem” för att nå effektiva flöden för hög kvalitet och god resursanvändning.

Införandet av daglig styrning har haft stor påverkan på såväl handläggares som chefers vardag. Metoden förutsätter teamarbete, där teamet har ett gemensamt uppdrag och gemensam målbil och där cheferna måste våga och vilja släppa på kontrollen och flytta över ett större mandat till teamen att planera/strukturera/fördela sina arbetsuppgifter på daglig basis.

Metoden som sådan har funnits inom olika delar av verksamheten under cirka två års tid och har börjat etablera sig inom den del som handlägger sjukförsäkringen. De områden som lyckats med metoden vittnar alla om vinster som uttrycks i bättre arbetsmiljö (bättre kontroll) och bättre kvalitet (de vet vad som ska göras samt hur man ska göra det). Området i Täby är ett av de områden som kommit längst med att arbeta med daglig styrning.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.