Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

8 Tikkurila – Nykvarn, heldag


TikkurilaTikkurila Sverige AB är Sveriges marknadsledande färgleverantör med starka varumärken som Alcro och Beckers i spetsen. Fabriken relokaliserades till Nykvarn under 2008 och är nu samlokaliserat med centrallagret för Skandinavien. Här sker tillverkning av vattenburen färg i en kompakt högautomatiserad fabrik, lagerhantering samt kunderorderplock och distribution till hela Skandinavien.

Deras utmaning låg i en förvaltningsorienterad organisation, lite för nöjd med sin egen prestation och med avsaknad av utåtblick … De verkade i en traditionell bransch där förändringar inte alltid var uppskattade samtidigt som kunderna var ganska nöjda. Däremot var det interna arbetet för att uppnå kundnöjdheten ineffektivt och kostsamt.

Med en ny ledning från 2009 började företaget tillämpa lean-principer, detta utan att nämna begreppet lean under ett par år för att undvika rädsla (jo, den fanns). De höll fokus på uppgiften och vinsterna kom samtidigt som ett intresse väcktes för det som gjordes i Nykvarn. Kort därefter presenterades lean-principerna i den globala Supply Chain-organisationen och snart var Tikkurila Supply Chain Management System skapat med resurser för att påbörja en mer strukturerad resa.

Sedan 2011 är lean-systemet i bruk på alla Tikkurilas produktionsenheter och under 2014 genomfördes även en framgångsrik satsning på lean ledarskap för att ge en ny skjuts i arbetet. För kunderna, som redan före lean-arbetet var ganska nöjda, ökade servicegraden från 97,9 till 99,5 procent medan leveranskvaliteten ökade med över 300 procent. Hos medarbetarna märks ett ökat engagemang ökar, mer samarbete och framförallt omkring 15 genomförda förbättringar per medarbetare och år. Deras ledare har gått från att vaka över en förvaltande organisation till att leda en förbättringsdriven organisation med ökad efterfrågan. Idag har de halverade lagernivåer med ökad service, produktivitetsökningar på närmare 50 procent!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.