Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7. Assa Abloy


Praktisk info
Avresa 08:30 från Clarion Hotel Stockholm
Studiebesöket startar 09:00 på Assa Abloy och avslutas ca 16:00
Retur sker efter avslutad workshop tillbaka till Södermalm.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:45 hos Assa Abloy,
på Förmansvägen 11, Liljeholmen.

Visualisera, reflektera, anpassa!

Assa AbloyEn lärande kultur är grunden för allt förbättringsarbete, vi lär oss hela tiden både av våra misstag och av sådant som vi gör bra. Det vi hela tiden ska tänka på är att alltid stanna upp och reflektera när vi väl är färdiga med det vi var satta och göra. Vad gick bra? Vad gick dåligt? Vad lärde vi oss? Hur ser vi till att dokumentera det som gick bra så att vi kan upprepa det, och/eller hur undviker vi att göra samma misstag igen. Hur bygger vi en kultur som stöttar lärande i den här formen? Hur kan vi visualisera problem och möjligheter så att vi kan reflektera och anpassa vårt sätt att arbeta?

”The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage” är ett citat myntat av Arie de Geus. På ren svenska innebär det att kunskapen finns där för alla att hämta och den som i slutändan vinner är den som snabbast lyckas omsätta denna kunskap till ännu mera värde för kund.

Vi kommer under workshopen beröra flera frågor kopplade till organisatoriskt lärande, vad är en lär-cykel och hur använder vi den och hur kan vi få den att snurra fortare. Vidare kommer vi prata om saker som hindrar lärande och saker som påskyndar och underlättar lärande men också hur ledarskapet ser ut som underlättar och uppmuntrat lärande.

Ryktet går att Toyota har ett så starkt fokus på lärande att det med jämna mellanrum per automatik ramlar ut kvalitativt bra produkter som resultat av detta, men fokuset är på lärande inte på produkten i sig.

Låter detta intressant? Kom och lär dig mer om lärande kultur!

Välkommen,
Jane & Anders

Workshoppen hålls av Jane Larsson, Assa Abloy, och Anders Hugnell, Implement och Lean Forum.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.