Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5B Byggmax Group – Solna, heldag


Byggmax

OBS! Sker i kombination med besöket hos JM Bygg

Hos Byggmax finns en stark kultur av entreprenörskap, kundfokus och förbättringsvilja, trots att företaget numera består av cirka 1000 medarbetare och omsätter cirka fyra miljarder kronor. Deras utmaning handlar om att expandera utan att växa ihjäl, att behålla både kultur och kunskap i företaget. De använder således inte lean som arbetssätt i syfte att spara pengar eller lösa några stora problem, utan snarare för att det passar in på deras värderingar och kultur. Ledarskapet idag omfattar just mer ”ledarskap” och mindre chefskap; med tryggare och mer självgående medarbetare som känner att de själva kan angripa de problem som dyker upp har mängden tid som behövs läggas på brandsläckning minskat.

De flesta avdelningar på huvudkontoret arbetar med standarder, flöden, avvikelser och förbättringar på ett ganska ”lean-klassiskt” sätt. Arbetet har fått följdeffekten att butikerna får bättre kvalitet på underlag och material, vilket gör att de slipper lägga tid på att korrigera fel eller söka information. Samarbetet mellan avdelningarna har ökat och förståelsen för deras gemensamma mål och problem är djupare. Medarbetarna upplever en ökad känsla av medbestämmande och möjlighet att påverka sin arbetssituation samt mindre stress, mer kontroll och en ”no blame culture” om något går fel.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.