Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5A JM Bygg – Solna, heldag


OBS! Sker i kombination med besöket hos Byggmax Group

JM Bygg

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. De hade bostadsutvecklingsbranschens nöjdaste kunder sex år i rad under perioden 2009-2014 enligt Nöjd Kund Index, NKI, som mäts av Prognoscentret. Även i Norge hade JM de nöjdaste kunderna under 2014 och 2015.

Ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete ska främjas i JMs hela verksamhet, där byggbranschen sedan länge varit en konservativ bransch och där ett förändrat arbetssätt inte alltid möts av jubel. Att få medarbetarna att förstå varför JM ska standardisera verksamheten när lönsamheten är god och kunderna nöjda har nog varit deras största utmaningen.

JM omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2300 medarbetare. En av utmaningarna är att företaget har 60-70 stycken arbetsplatser/fabriker igång runt om i Sverige och Norge. Dessa mobila fabriker flyttas i snitt var 18e månad till en ny plats och varje arbetsplats har sin projekt- och platsledning.

Under dagen berättar JM om vad och hur de har gjort, de tittar framåt och berättar även om vad som ska genomföras. Deras syn på hur ledarskapet ser ut i framtiden är en annan fråga de kommer att lyfta. Utbildning ledd av medarbetare inom JM och där deltagarna fått tid att diskutera med varandra och med kursledningen har varit till stor hjälp i deras arbete och resultatet från utbildningen kommer också att presenteras.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.