Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. AstraZeneca – Södertälje, heldag


Praktisk info
Avresa 07:45 från Clarion Hotel Stockholm kl.
Studiebesöket startar 08:30 på AstraZeneca och avslutas vid 16:00.
Beräknad ankomsttid till Clarion Hotel Stockholm är 16:45 – 17:00 beroende på trafiken.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:20 på Astra Zeneca, Sweden Operations, Snäckviken Huvudporten, Forskargatan 18, Södertälje.
AstraZAstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

AstraZenecas största högteknologiska produktions- och varuförsörjningsenhet, Sweden Operations, finns i Södertälje med cirka 3 500 medarbetare. Här produceras aktiv läkemedelssubstans och vi bedriver även tillverkning, formulering och förpackning av slutprodukt

Det som produceras här utgör 35% av vårt totala försäljningsvärde. Anläggningen i Södertälje är en av världens största tablettfabriker med tillverkning av 10 miljarder tabletter per år. Här produceras mer än 30 olika läkemedel för fler än 100 marknader. Bland annat tillverkas 4 av våra 10 största läkemedel räknat i försäljning här.

Tillverkningsenheten i Södertälje har så kallad flaggskeppsstatus i AstraZenecas produktionsnätverk. Den är AstraZenecas lanseringssite för nya läkemedel i form av tabletter och kapslar som ska ut på den globala marknaden. Det innebär att det finns särskilda funktioner på plats för att ta över och utveckla storskaliga produktionsmetoder för nya läkemedel i ett nära samarbete med vår forsknings- och utvecklingsorganisation.

Lean-resan inom Sweden Operations i Södertälje startade kring 2003 genom ett lärande och samarbete med Scania som har fortsatt att utvecklas genom åren.

På plats

Under förmiddagen arrangeras studiebesök på fabrikerna för Blow Fill Seal (BFS) och Turbuhaler. Vi tas emot av Erik Ahlarve, lean-koordinator vid BFS-fabriken, och Helena Sundstrand, lean-koordinator vid Turbuhaler-fabriken. De inleder med en övergripande presentation om AstraZeneca och kort om lean-resan. Gruppen delas sedan upp i mindre grupper under rundvandringen i fabrikerna. Besöken i fabrikerna inleds av de två fabrikscheferna som håller en kort övergripande presentation och introduktion av respektive fabrik. Därefter kommer fokusområdena att vara:

Daglig styrning och förbättringsarbete

 • Struktur och upplägg för daglig styrning
 • Koppling mellan Daglig styrning, förbättringsarbete och mål
 • Hur sker målarbetet och vad påverkar
 • Vikten av det tvärfunktionella förbättringsarbetet
 • Metodstandarder (inklusive TAKT och SMED).

Ägarskap på flera nivåer

 • Faktabaserat förbättringsarbete
 • Ägarskap för utrustningen och sin arbetsplats
 • Systematisk problemlösning
 • Efterfrågan
 • Train the Trainer.

Lean ledarskap och verksamhetsstyrning

 • Struktur för att leda verksamhet och möjliggöra efterfrågan
 • Exempel på ledartid
 • Exempel på ledarstandarder och efterfrågan i olika forum.

Rundvandringarna avrundas gemensamt med reflektioner och frågor i konferensrum. Därefter avslutas denna del av besöket på AstraZeneca med gemensam lunch.

Under eftermiddagen arrangeras en miniworkshop och diskussion kring ”Hållbar Lean-satsning” – vilka alternativa sätt finns för att lyckas bra med den hållbara Lean-satsningen? AstraZeneca inleder diskussionen med sina erfarenheter och sin approach sedan 2003. Gruppen delas upp i mindre grupper och diskuterar/delar erfarenheter med olika angreppsätt. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna och misstag man bör undvika?

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.