Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

3a. DeLaval, studiebesök


OBS! Sker i kombination med besöket hos AstraZeneca

Praktisk info
Avresa 07:45 från Clarion Hotel Stockholm
Studiebesöket startar 08:30 på AstraZeneca och avslutas vid 16:00 på DeLaval
Beräknad ankomsttid till Clarion Hotel Stockholm är 16:45 – 17:00 beroende på trafiken.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:20 på Astra Zeneca, Sweden Operations, Snäckviken Huvudporten, Forskargatan 18, Södertälje.
Efter lunch fortsätter besöket på DeLaval på Gustaf De Lavals väg 15 i Tumba
Tänk på att du som har egen bil ansvarar själv för att du kan ta dig till din bil efter avslut på DeLaval. Du behöver m.a.o. köra själv mellan de två besöken.

 

Standard CMYKDeLaval har cirka 4 500 anställda och finns representerade på över 100 marknader. Inom företaget finns 18 stycken fabriker varav den enda i Sverige ligger i Tumba, jämte DeLavals huvudkontor. På samma ort finns även Hamra Gård, som förutom att drivas som en kommersiell mjölkgård även används för att ta fram nya produkter.

Tumbafabriken började år 2006 sin resa till att bli den fabrik som år 2012 belönades med Svenska Leanpriset. Dessförinnan hade de gjort liknande försök, men samtliga gånger misslyckats. En av de identifierade orsakerna till att initiativen inte höll hela vägen var bristande engagemang hos ledningsgruppen. När de återigen gjorde ett försök år 2006 var därför engagemang och chefers involverande det första och viktigaste steget mot att bli en ännu bättre fabrik.

Tillsammans med ledningsgruppen sattes en långsiktig plan – Master Plan – där de första stegen handlade om organisation, kommunikation och ledningsgruppens mötesstruktur. När detta arbetssätt satt sig spreds arbetet ut i övriga delar av fabriken, följt av implementering av olika vedertagna metoder såsom 5S, PDCA, kanban-system med fler. Stora delar av detta arbete gav mycket snabba och tydliga resultat vilket underlättade fortsatt implementering och engagemang. Då som nu var en viktig utgångspunkt att alla involverade i förändringsarbetet skulle vara delaktiga. Idag är de flesta av dessa implementerade verktyg och arbetssätt standard och därmed en del av det vardagliga arbetet. Däri ligger också fabrikens framtida utmaning – att fortsätta utmana befintliga arbetssätt och standarder för att kunna bli ännu bättre.

Fabriken i Tumba har haft produktion sen 1986, till en början inom kretskortstillverkning men är idag en mer renodlad monteringsfabrik. Produktområdena i fabriken kan delas upp i konventionell mjölkningsutrustning (Conventional Milking Systems – CMS) samt automatiserade system (Automatic Milking Systems – AMS). Tillsammans spänner dessa produktgrupper över hundratals vitt skilda produkter vilket ställer stora utmaningar på bland annat lagerhållning, materialflöden samt bemanning. I fabriken kan man därför både hitta taktat flöde av produkter samt mer traditionell batch-tillverkning.

DeLaval International är ett familjeägt företag med affärsidén att utveckla, producera och distribuera kompletta system för mjölkproduktion. Företaget grundades år 1883 – då AB Separator – som en följd av att Gustaf de Laval några år tidigare (1878) hade skapat den sedermera världsberömda separatorn. Under många år var DeLaval en del av Alfa Laval under namnet Alfa Laval Agri, men är sedan början av 1990-talet ett eget företag i Tetra Laval-gruppen bestående av Tetra Pak, Sidel samt just DeLaval.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.