Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2b. Mälardalens Tekniska Gymnasium – Södertälje, heldag


OBS! Sker i kombination med besöket hos Scania

Praktisk info
Avresa 08:00 från Clarion Hotel Stockholm
Studiebesöket startar 09:00 på Scania och avslutas ca 15.45 på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Beräknad ankomsttid till Clarion Hotel Stockholm är 16:45-17:00 beroende på trafiken.
Ordnar egen transport bör du vara på plats senast 08:50 på Motormonteringen Södertälje, Växellådsvägen bgn 150. Efter lunch fortsätter besöket hos Mälardalens Tekniska Gymnasium på Vagnmakarvägen 3, Södertälje (Scania Sjöporten).
Tänk på att du som har egen bil själv ansvarar för att du kan ta dig till din bil efter avslut på MTG. Du behöver m.a.o. köra själv mellan de två besöken

MälardaleMTG logons Tekniska Gymnasium är en satsning av Scania och AstraZeneca i syfte att säkra framtida kompetensförsörjning till företagen. Idag har skolan 216 elever och är en av Stockholmsregionens mest attraktiva gymnasieskolor med ett väl implementerat Lean-arbete i skolans samtliga processer. När eleverna tar studenten har de en gedigen teknikutbildning med både yrkeskompetens och högskolebehörighet. Efter godkänd utbildning garanteras eleverna anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca.

Den höga måluppfyllelsen går främst att härleda till verksamhetens egna kvalitetssystem, där uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling i realtid är i fokus – Pulsen. Undervisningen sker i en verklighetsnära omgivning tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att de studerande redan under gymnasieåren får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till på en arbetsplats. Studietakten är också betydligt högre än i en vanlig gymnasieskola.

Den främsta utmaningen när skolans startades 2012 var att bygga en teknik- och industriutbildning med stor attraktionskraft; industritekniska programmet har under flera år haft en stark negativ trend över hela Sverige. Deras fokus från start var att erbjuda en verklighetsnära utbildning med högsta möjliga kvalitet genom att översätta och implementera Scanias och AstraZenecas lean-arbete till en skolverksamhet. Resultaten visade sig redan efter första verksamhetsåret och skolan ligger långt över vad motsvarande verksamheter/gymnasieskolor i Sverige presterar. Några exempel är bland annat att de har en frisknärvaro för eleverna på 97 procent, 100 procent av elever tar gymnasieexamen och samtliga elever är godkända från praktikperioderna!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.