Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

16. Migrationsverket, studiebesök och workshop – Solna, heldag


Praktisk info
Samling 08:10 på Clarion Hotel Stockholm för gemensam färd med tunnelbana
samt pendeltåg till Solna station.
Studiebesöket startar 09:00 och avslutas ca 15:00. Ingen gemensam retur ordnas dock erbjuds en SL-biljett för egen transport tillbaka till city.
Ordnar du egen transport
bör du vara på plats senast 08:50 på Migrationsverket, Pyramidvägen 2A, Solna.

 

image001Välkomna på studiebesök på Migrationsverkets verksamhet i Solna. Det blir fokus på den nya skyddsprocessen, besök på en enhet och workshop om hållbart förbättringsarbete!

Studiebesöket på Migrationsverket i Solna fokuserar på den nya skyddsprocessen:

  • Varför en omarbetad process?
  • Hur gjorde vi? Hur tänkte vi? Vilka principer styrde oss?
  • Förbättringslabb vad är det?
  • Möte med en enhet som är mitt uppe i ett test av processen.

Dagen avslutas med en workshop om utmaningar och framgångsfaktorer kring hållbart förbättringsarbete.

Vår verksamhet
I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Migrationsverkets organisation leds av en generaldirektör och består av en operativ verksamhet, indelad i sex regioner, en kvalitetsavdelning, ett huvudkontor samt ett antal fristående funktioner.

Organisationen för att hantera ansökningar om uppehållstillstånd är indelad i olika processer: Att komma till Sverige, Att stanna i Sverige, Att bli svensk medborgare, Att behöva skydd och Att återvända. I processen Boende och stöd hanteras boende och organiserad sysselsättning för asylsökande.

Det är viktigt att de personer som har kontakt med oss får den vägledning och service som de behöver, från att ansökan lämnas in och under hela den process som följer. Vi arbetar för att god service och bemötande ska genomsyra all vår verksamhet. Därför finns också en särskild process för service och bemötande. Kvalitetsavdelningen ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra processerna.

Vår operativa verksamhet är organiserad i geografiska regioner: Norr, Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd. Inom varje region finns enheter som tar emot asylsökande och prövar olika typer av ansökningar om uppehållstillstånd.

Migrationsverket har idag drygt 8000 anställda över hela landet.

Utmaningar 
162 877 personer sökte asyl i Sverige 2015 – så många har aldrig kommit till vårt land under ett år. Under hösten 2015 var den största utmaningen, att ta emot alla asylsökanden. Ett år senare är utmaningen att utreda och fatta beslut i alla asylärenden.

Lösningar och resultat
Migrationsverket började med ett leanbaserat arbetssätt inom asylprövningen 2009 i och med projektet ”Kortare väntan”. Genom en omläggning av asylprocessen lyckades verket korta tiden från ansökan till beslut för de asylsökande.

De goda resultaten från projektet var en av grunderna till beslutet som togs 2010 att hela Migrationsverket ska arbeta med det leanbaserade arbetssättet.

År 2015 blev Migrationsverket en processorganisation för att minimera struprörstänk och bättre kunna ta tillvara sökandens behov. Arbetet med att förbättra skyddsprocessen påbörjades hösten 2015.

Syftet med den omarbetade skyddsprocessen är att skapa en rättsäker, förutsägbar och flexibel process med rätt kompetens på rätt plats. Skyddsprocessen tar alltid hänsyn till den enskilda individens förutsättningar och behov.

Den omarbetade skyddsprocessen har tagits fram i ett förbättringslabb och en systemansatsmetod anpassad för uppdraget har använts. Processen testas i nuläget på ett antal enheter.

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

 

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.