Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

12. Framgångsrika föredömen, workshop heldag


Praktisk info
Avresa
08:30 från Clarion Hotel Stockholm
Workshopen startar kl. 09:00 och avslutas ca 16:00.  Ingen gemensam transport ordnas från KTH, dock erbjuds en SL-biljett för retur till city.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats på i lokalen Q24 på våningsplan 2, KTH, Osquldas väg 6B, Q-huset, senast 08:50.

 

PrintVälkommen till en dag fylld av kunskapsutbyte och inspirerande berättelser av finalisterna till Svenska Leanpriset 2016.

Vilka var utmaningarna från början, hur har de olika finalisterna tagit sig an dem med hjälp av principerna för lean och vilka resultat har de uppnått? Hur har de olika organisationerna lyckats med att skapat engagemang internt och på vilket sätt har en kultur av ständiga förbättringar integrerats?

Var med och följ diskussionerna mellan vitt skilda branscher om hur förändringsprocessen har sett ut. Ta del av de lärdomar och inte minst misstag de har gjort på vägen? Olika vid första anblick men likheterna är desto fler!

Årets finalister:

AstraZAstraZeneca Pet – Packaging har fördubblat kapaciteten på sina linjer samtidigt som ett nytt ledarskap och ett dagligt förbättringsarbete utvecklats som involverar alla medarbetare.

newbodyNewbody som avsevärt har förbättrat såväl kundnöjdhet och medarbetarnas engagemang som produktiviteten genom ett systematiskt förbättringsarbete som kopplar ihop strategi med det dagliga arbetet.

sodertalje-kommunSödertälje kommun har minskat sina handläggningstider med upp till 75 % genom visualisering, tydliga mål, uppdatering i realtid. En nyckel – att upprätta standards, rutiner och checklistor och ständigt förfina och förbättra dem.

vossloh

Vossloh Nordic med verksamhet i tung verkstadsindustri har lagt grunden för tillväxt genom att minska ledtiden från 45 till fantastiska 3 dagar. Samma tänk har tagits med in på kontoret och där blivit spännande lösningar för större flödeseffektivitet

Moderator: Pia Anhede, ansvarig för Svenska Leanpriset i Lean Forums styrelse.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.