Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

11. Kombinera kraften av allas idéer med en strukturerad innovationsprocess


Praktisk info
Avresa
08:40 från Clarion Hotel Stockholm
Workshopen startar 09:00 på Ayond och avslutas 15:30.  Eftersom Ayond ligger centralt i Gamla Stan ordnas ingen retur från detta besök. Vid behov erbjuder vi en SL biljett.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast kl. 08:55 på Ayond, Slottsbacken 8 i Gamla Stan. Vänligen kontakta Thomas Arcstadius på 070-5952168 om dörren inte är öppen.

 

ayondAyond är ett innovations-, design- och utvecklingsbolag som skapar nya digitala lösningar. De arbetar dels på uppdrag för kunder, dels med egna innovationer. Ayond har tagit fram en innovationsprocess som de använt i fem år; genom processen har cirka 150 idéer utvecklats varav tre har lett fram till spinout-bolag.

Innovationsprocessen bygger på att kombinera kraften hos alla anställda med ett mycket strukturerat arbetssätt där idéer som kommer in i processen utvecklas i korta steg, baserat på en kombination av lean start-up och agile utveckling. Processen ger möjlighet till uppföljning och prioritering genom tydliga milstolpar och målsättningar samt präglas av stor öppenhet för att öka allas delaktighet.

Workshoppen inleds med en genomgång av innovationsprocessen och principerna bakom den. Deltagarna får se hur en innovationsprocess kan kombinera en fri del med en strukturerat och uppföljningsbar del och ges en inblick i olika verktyg och metoder som kan användas inom en innovationsprocess.

Workshoppen vänder sig framförallt till företag som avser etablera en intern innovationsprocess baserad på lean och agila tekniker eller som har en intern innovationsprocess men vill utveckla den ytterligare. Dagen avslutas med att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter från interna innovationsprocesser och av vad de kan tillföra sitt innovationsarbete baserat på dagens erfarenheter.

Workshopen leds av Ayonds VD Thomas Arctædius, affilierad forskare och lärare vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.