Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

10b. Hur påverkar ökad digitalisering och aktivitetsbaserade kontor leanarbetet


OBS! Sker i kombination med studiebesök hos Stockholm Vatten

Workshopen kommer i huvudsak röra sig kring tre teman, tidsåtgången emellan det tre kan delvis anpassa efter deltagarnas önskemål

De tre teman som kommer tas upp under workshopen är

  • Visualisering
  • Aktivitetsbaserade kontor
  • Engagemang och motivation

Alla med bäring på det leanarbete som Stockholm Vatten för tillfället bedriver och då mer specifikt det som visats under förmiddagens studiebesök.

Frågeställningar som kommer diskuteras under workshopen är

  • Från analog till digital: arbetssätt, tavlor, dokument… Fördelar, nackdelar och framtid

Många företag och organisationer är i startgroparna för att införa digitala tavlor för ledning och styrning av verksamheten, liten erfarenhet finns hur den strikt digital arbetsplatsen påverkar resultat och människor

Ska vi införa det digitala på ett digitalt 0/1 sätt eller ska vi fortsatt ha kvar analoga delar?

  • Aktivitetsbaserad arbetsplats (AA) – hur drar vi bäst nytta av en sådan i vårt leanarbete, lämpar sig en AA bättre i ett företag som arbetar med lean som förhållningssätt?
  • Aktivitetsbaserat – för- och nackdelar för samarbete och tvärfunktionellt förbättrings arbete
  • Hur ökar vi engagemanget på olika nivåer i företaget, vad kan vi göra rent konkret för att motverka oengagemang?

Vissa tar det ett steg till och ser som utgångspunkt att alla vill vara engagerade på jobbet, och det vi egentligen skall göra är att sluta med vissa saker för att åter få till engagerade medarbetare. Exempel kommer diskuteras utifrån nya rön inom hjärnforskningen (SCARF)

Workshopen kommer att ledas av Johan Brandt från Implement

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.