Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

1 Ericsson – Kista, heldag


Praktisk info
Samling 08:30 i lobbyn på Clarion Hotel Stockholm (obs, ny tid!).
Gemensam färd med tunnelbana till Kista, därefter kort promenad till kontoret på Borgafjordsgatan 18.
Studiebesöket startar 09:30 och avslutas ca 15:30.
Retur till Stockholm City sker på samma sätt. SL biljett delas ut för resan t/r.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 09:20 på Borgafjordsgatan 18, Kista
ericsson

Ericsson är världsledande inom mobil infrastruktur, verksamhet och affärsstödjande lösningar med en vision att skapa ett ”Network Society” där varje individ och varje rörelse ges möjlighet att nå sin fulla potential. Hotet från deras konkurrenter har dock ökat rejält de senaste fem åren varför Ericsson valt att ta in lean och agile i sin strategi för att förbättra verksamheten. Studiebesöket genomförs på enheten PDU Radio Products i Kista som arbetar med design, underhåll och utveckling av produkter till radiobasstationer för mobil infrastruktur.

Det finns ett ständigt ökande behov av mobiltrafik vilket gör att även kundkraven på produkterna ökar varje år, som i sin tur leder till ökade krav på effektivisering inom Ericssons verksamhet. Målsättningen är att från 2014 till 2018 ytterligare minska ledtiden för utveckling av en radioenhet med 50 procent, minska projektkostnaden med lika mycket samt öka antalet lanserade produkter per år med 25 procent. Med inspiration från lean-filosofier har de skapat en strategi som består av tre punkter:

  • Fokusera på flödeseffektivitet
  • Möjliggör full transparens
  • Driv kontinuerligt lärande.

Resultaten hittills är tydliga och har en stor påverkan på hur Ericsson kan tillfredsställa kundernas behov. Medarbetarnas återkoppling är att de inte vill gå tillbaka till hur de jobbade tidigare och fortsätter att ständigt komma med förslag på förbättringar i arbetssättet. Bland annat får vi se Ericssons globala visuella planeringsverktyg, hur de jobbar med förbättringar inom ”operations” i 100-dagarsplaner och hur de jobbar med att visualisera och förbättra sina flöden. De visar också hur de i framtiden vill arbeta för att öka sin effektivitet inom FoU ytterligare. Enheten har cirka 1800 anställda; totalt har Ericsson 118 000 anställda världen över.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.