Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Framgångsrika Leanprojekt inom den offentliga sektorn


Villa Videbeck

– ett exempel på hur Lean omsatts i praktiken för att skapa ett demenscenter i framkant

Demens är en sjukdom som ökar i samhället. Socialstyrelsen beräknar antalet personer med en demenssjukdom har fördubblats till år 2050. Hur kan vi möta behovet och arbeta förebyggande med demens, hur möjliggör vi att den med demens ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt? 

Lidköpings kommun bestämde sig för att bygga ett nytt demenscentrum, för att bemöta behoven nu och i framtiden. Men hur kan en kommun veta att det vi bygger nu blir framtidens vårdmiljö och att det kommer passa för personer med demens?

Ett unikt projekt startades 2015 och det har präglats av delaktighet, i allt, från verksamhet till bygge. Brukarens behov har fått styra och satts i centrum. Det har lyssnats in på flera sätt och från många olika håll – för ökad kunskap och förståelse. Medarbetare, intresseorganisationer, anhöriga och föreningar – alla har involverats i arbetet med att bygga det bästa demenscentret.

Alla olika professioner inom byggbranschen erbjöds utbildning i demens för ökad förståelse och insikt i hur det är att ha en demenssjukdom.

Hör Susanne berätta om hur det är att hålla i och hålla ut, i ett projekt som pågått i över åtta år. Från planering till färdigt demenscentrum, där behovet för den som får demenssjukdom har fått styra utformningen, och där Lean-tänket varit genomgående och präglat arbetet, för att nå resultatet – ett demenscentrum i framkant – med ett arbetssätt som är hållbart över tid.

Alla som arbetat i projektet har haft en gemensam utgångspunkt: Satt göra det bästa för Villa Videbeck. Genom delaktighet och uppfinningsrikedom har besparingar kunnat göras.

—————————————————————————-

Villa Videbeck är en unik satsning där vården för en av våra största folksjukdomar, demens, har samlats under ett tak. Här ryms både demensboende, demensspecialiserad hemvårdsgrupp, växelvård och korttidsboende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd samt uppsökande och förebyggande verksamhet.

Investeringen är en av de största Lidköpings kommun gjort på många år. Den fysiska miljön i huset är specialbyggd för personer med demenssjukdom. Orangeri, trädgård, stora inglasade balkonger och specialytor som stimulerar till avslappning, mental aktivitet och rörelse.

 

Susanne Sandén

Susanne Sandén, Projektledare och enhetschef Villa Videbecks demenscentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Telge Återvinning och deras arbete med hållbarhet i olika former.

Återvinning är vägen framåt!

Vi återvinner det som inte längre kan användas och återanvänder i stället för att köpa nytt. Det skapar ett mer hållbart samhälle för dig, dina barn och kommande generationer.

Vesa Hiltula

Omställning i praktiken

”Många företag är mitt uppe i stora förändringar som kräver praktiska omställningar. Kom och lyssna på hur Telge återvinning introducerar nya affärsstrategier inom sin verksamhet för att nå ställda hållbarhetsmål i linje med Agenda 2030. Hör på hur de skapar mer cirkulära system både internt och genom samarbeten.”

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.