Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6. Ägarskap & närvaro från ledningen – nycklar för att lyckas med lean


Scania har en omvittnad uthållighet och långsiktighet i arbetet med utveckling av Scanias Produktionssystem. Scania har under de senaste åren fokuserat mycket på att förbättra kvalitet och produktivitet genom att förbättra sina arbetssätt och det man kallar Närvarande ledarskap, Real Time Management och att utveckla ledare som leder ett flöde.
Talare: Mattias Strömsten, Fabrikschef Motormontering Scania

Vad ligger till grund för Scanias erkänt framgångsrika arbete med Lean/Scanias Produktionssystem (SPS)?
Finns det någon hemlig ingrediens som får det att hända?
Är SPS tillämpbart även inom en tjänstemannaorganisation?
Talare: Martin Lyckström, Head of HR Office Corporate HR Scania

Inom DeLaval tog fabriksledningen i Tumbafabriken ett ökat ansvar och ägarskap efter att den första Leansatsningen kört i diket. Efter omtag och några års fokuserat och strukturerat arbete med Leantransformationen belönades Tumbafabriken med Svenska Leanpriset 2012. Genom att alltid testa och implementera nya arbetssätt även hos ledning och övriga chefer ökar både förståelse och trovärdigheten i Leanarbetet.
Hur undviker man att Leanarbetet avstannar efter att man vunnit utmärkelser?
Talare: Anders Iveberg, Manufacturing Director Europe, DeLaval

 

Moderator: Gert Frick, VD JMAC Scandinavia

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.