Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft


Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Produktionslyftet och Den Svenska Flaggskeppsfabriken är två satsningar som båda syftar till att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri. Representanter från några av de medverkande företagen och IF Metall delar här med sig av några av resultaten, slutsatserna och lärdomarna.

Du möter: Hans Reich (Chalmers Professional Education), Ola Asplund (IF Metall), Fredrik Ringvide (AstraZeneca), Nina Åxman (Bombardier Västerås) och en representant från Toyota Material Handling
Moderator: Johanna Strömgren (Leancentrum KTH Södertälje)

Om Produktionslyftet
Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Resultaten har överträffat förväntningarna, vilket har utvärderats grundligt, och vi är stolta över att kunna visa upp exempel på effekter som nåtts inom medverkande företag. Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

Om Flaggskeppsfabriken
Den Svenska Flaggskeppsfabriken är ett projekt som drivs av Teknikföretagen och IF Metall 2014-2015, tillsammans med tio svenska företag som alla har konkurrenskraftig produktion i Sverige. I den första projektomgången deltar ABB, Alfa Laval, Electrolux, Haldex och Toyota Material Handling. I den andra omgången deltar AstraZeneca, Bombardier, Sandvik, Scania och Siemens. Projektet är delfinansierat av VINNOVA.

Projektet Flaggskeppsfabriken skall stärka svensk produktion genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.

En grupp nyckelpersoner från respektive företag träffas i regelbundna workshops under två års tid. Vid dessa workshopar byter man erfarenheter och goda exempel, samt deltar i gemensam problemlösning kring ett fokusområde per tillfälle. Vid varje tillfälle är ett företag värd och tar initiativ till en frågeställning, där man redan ligger i framkant, men där man samtidigt vill ha gruppens råd och idéer kring hur att förbättras ytterligare.

 

Representanter från de medverkande företagen och IF Metall delar här med sig av några av slutsatserna och lärdomarna från projektet – framgångsfaktorer för konkurrenskraftig produktion i Sverige

 

 

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.