Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

3. Lean Affärsutveckling – Hur hänger lean, affärsutveckling och innovation ihop?


I alla organisationer finns outnyttjad kunskap och kompetens som skulle kunna användas för att utveckla nya produkter och tjänster. Vi tittar närmare på hur detta kan göras! Kom och ta del av hur du kan realisera den outnyttjade potentialen i din organisation. Ta del av tankar, metodik och verktyg som bygger på det bästa från Lean R & D, Lean Start-Up och Innovationsprocesser. Härifrån tar du med dig konkreta tips att använda i din egen verksamhet.

Du möter: Anders Hugnell, Implement & Thomas Arctaedius, ayond AB

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.