Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

En positiv kraft i samhället genom principstyrt förbättringsarbete


Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft AB 

Åse Lindström, Avdelningschef, verksamhetsutveckling & ledningssystem

Skellefteå Kraft är en positiv kraft i samhället med visionen att bli bästa energibolaget för Sverige. I denna strävan har de framgångsrikt arbetat med principstyrt förbättringsarbete.  Arbetet inkluderar beteenden, ledarskap och processer som fått medarbetare att växa samt bolaget att utvecklas till ett av Sveriges ledande energibolag. Skellefteå Kraft nominerades för detta till Svenska Leanpriset 2022.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.