Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6. Styrning i realtid och coachande ledarskap- en ICA butiks resa till nöjdare kunder, INSTÄLLD


INSTÄLLD, besök gärna något av de andra intressanta studiebesöken eller workshop.

På City Ica möter vi en verksamhet som drivs av styrning i realtid och ständig förbättring. Vilket väder har vi idag? Vad gör andra? När betalas lön ut? etc är frågor som styr dagen arbete. Systematiskt förbättringsarbete drivs på veckobasis genom hela organisationen och involverar alla även företagets ägare. Vi får alltså besöka en verksamhet som gjort lean-principerna till sin vardag utan att fastna i specifika metoder och verktyg. Visuell styrning där avvikelser och problem synliggörs är en vital del på alla nivåer och närvarande ledarskap är en annan. Nya idéer prövas i pilotgrupper innan spridning, då delaktighet och samsyn är en viktig del för att få vår verksamhet att fungera

Möt butikschef Håkan Englund som berättar om deras resa från en traditionell butik till en butik med nöjdare kunder, delaktig engagerad personal, coachande ledare och förbättrat ekonomiskt resultat. Lean-arbetet startade 2011 med stöd av produktionslyftet

City Knalleland har ca 36 000 kundbesök varje vecka. 200 av koncernens medarbetare arbetar i Knallelandsbutiken, omsättning 450 miljoner, 4000 kvm säljyta.

Vår affärsidé är att vara en inspirerande matmarknad som erbjuder levande butiker med spännande sortiment för alla Sjuhäradsbor som vill äta gott och samtidigt njuta av priset.

Den stora utmaningen är vår vision att både vara billigast samt ge bäst service och störst upplevelse. För att vara marknadsledande i Borås krävs det att vi ständigt utvecklas och att vi jobbar åt samma håll.

Att person- och matsäkerhet alltid uppfylls är en grundförutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. Vår viktigaste prioritering efter det är att alltid göra det yttersta för att få nöjda kunder och kunden har alltid rätt. För att få nöjda kunder behöver vi ha Sveriges Bästa Arbetsplats, Sveriges Bästa Butik och Sveriges Bästa Ledare. SBA, SBB, SBL är tre förkortningar där vi i alla situationer ställa frågan: Ska jag göra så här om jag jobbar i Sveriges Bästa Butik? Ska jag bete mig så här på Sveriges Bästa Arbetsplats? Leder jag så här som Sveriges Bästa Ledare?

 

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.