Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5. Två praktiska övningar, INSTÄLLD


Besök gärna någon av de andra workshops eller studiebesök.

I den här workshopen får du spela två olika spel. Dels ett längre sjukvårdsspel med fokus på flöde, värde- och evidensbaserad vård samt en kortare övning där vi skapar förståelse kring utmaningen att hantera variationer och kapacitetsutnyttjande.

Det unika med sjukvårdsspelet är att när vi mäter resultat så utgår från vad som är värde för patienten. Ni som deltar får även själva designa spelets roller och själva sjukvårdsflödet. I spelet kommer ni uppleva betydelsen av evidensbaserat arbetssätt samt utmanas i hur ni matchar behov och kapacitet samtidigt som ni försöker skapa ett bättre flöde för patienten.

I workshopens andra del får du praktiskt till dig kunskapen om sambanden mellan variation, kapacitetsutnyttjande och kö eller ledtid. Vi kommer koppla tärningsspelet till Kingsman’s formel och diskutera vad som är mest kraftfullt för att minska ledtiden eller kön. Tanken är du som deltar även skall kunna köra tärningsspelet själv, d v s du får med dig handledarinstruktionen. Tärningsspelet är en kraftfull och uppskattad övning som förklarar några viktig grundläggande kunskap inom köteorin.

Du möter: Joakim Hillberg, Revere AB

SONY DSC

SONY DSC

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.