Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

1. SÄS SPÅR 1


Avresa från Grand Hotel kl. 10.30.
Studiebesöket startar kl. 11:00 och avslutas ca 17:00.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 10:50 på SÄS. Ingång 12 – förlossningar. Här finner du ingång 12 – Ingång 12

Välkomna på studiebesök på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Nedan finns en kort beskrivning av studiebesöken som delas in i tre olika spår. Under lunchen kommer vi att visa upp ett axplock av pågående förbättringsarbeten på sjukhuset i form av en posterutställning.

Del 1: Så kopplas strategin ihop med medarbetarnas förbättringsarbete

SÄS använder sedan 2013 x-matris-modellen för att beskriva sjukhusets verksamhetsplan.  Modellen, med ursprung i Lean-metodik, presenterar relationen mellan sjukhusets fokusområden och mål samt de förbättringsprogram som säkrar målen för varje klinik och sjukhuset som helhet. Kliniker och avdelningar bryter ner målen och arbetar fram egna X-matriser. Denna visuella modell är unik i svensk sjukvård. Under studiebesöket kommer vi att beskriva och visa X-matrisen på nivåerna: sjukhusledning – klinikledning – avdelning.

Du möter: Peter Häyhänen, utvecklingschef, Ann-Christin Snygg, verksamhetschef, Bodil Hjort, vårdenhetschef, Cecilia Hansson, intensivvårdssjuksköterska
Studiebesök: sjukhusledningen, anestesikliniken, intensivvårdsavdelningen

Del 2: Processer – teori och ledningssystem

Sedan 2007 arbetar SÄS med sjukhusövergripande processer som en del av ledningssystemet. Det ger processerna en unik roll för att genomföra förbättringar för stora patientgrupperna. Vi ser positiva resultat när det gäller både flöden och medicinsk kvalitet. Under studiebesöket kommer vi att presentera arbetet som görs och resultaten från tre patient processer; stroke/TIA, hjärtrytmrubbning och pneumoni.

Du möter: Rolf Jungnelius, verksamhetschef, Zoltan Fekete, processledare stroke/TIA, Björn Fredriksson, processledare hjärtrytmrubbning, Anders Lundqvist, processledare pneumoni, Fredrik Larsson, utvecklingsledare

Bild 2

Del 3: Hjärtsjukvård i toppklass!

Hjärtläkare på SÄS har de senaste 15 åren utvecklat ett digitalt beslutsstöd (Mequal) som dagligen används av läkare och vårdpersonal. Det har resulterat i ett välutvecklat och evidensbaserat beslutsstöd som lett till hjärtsjukvård i absoluta toppklass. På Hjärtintensiven Lean-rondas patienterna enligt behov; 1. Akuta, 2. Planerade hemgångar och 3. Stabila patienter. Detta innebär en harmonisering av in- och utflödet av patienter. Hjärtmottagningen och klinisk fysiologi arbetar med produktions- och kapacitetsplanering som har medfört att vi kan anpassa bemanningen utefter vårdbehovet.

Du möter: Hans Tygesen läkarchef, Friedeman Riemer,vårdenhetsöverläkare, Anders Utter vårdenhetsöverläkare
Studiebesök: HIA, hjärtmottagningen

Del 4: Gå och förstå– sjukhusledningen möter medarbetare

Sjukhusledningen har en mötesform – Gå och förstå. Varannan vecka träffar sjukhusledningen medarbetare på plats i vården för en informell dialog om sjukhusets fokusområden och mål. Syftet är att bättre förstå förutsättningarna och få bättre kunskap om vilken effekt som ledningsbeslut får i det dagliga arbetet. Under studiebesöket kommer vi att presentera metoden – Gå och Förstå och vara med om en promenad ut i verksamheten.

Du möter: Suzanne Guregård, biträdande sjukhusdirektör, Maria Bohlin, kommunikationschef, Serney Bööj, verksamhetschef, Anne-Charlotte Holmgren, utvecklingsledare
Studiebesök: Kvinnokliniken

Bild 3

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.