Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Lean & Green – det är på riktigt nu | Monica Bellgran, KTH, med exempel från Scania och AstraZeneca


Monica Bellgran.

Klimatkrisen är här och nu. Vi kan alla göra något och vi kan alla göra mer. På Lean Forum får du se hur vi som leanfolk kan sätta ett konkret angreppssätt i händerna på alla våra kollegor för att gå från prat till resultat.

Professor Monica Bellgran avslutar på plenumscenen med vår tids viktigaste fråga. Få personer kan som Monica lyfta klimat- och miljöfrågan och kombinera utmaningen med forskningsbaserade lösningar som fungerar i företagen. Hon har tagit fram praktiska metoder inom Haldex, LKAB och Volvo CE och har som professor stöttat AstraZeneca och Scania att integrera Lean & Green.

Tillsammans med en panel av teammedlemmar får du se hur de har gått från insikt till systematiska resultat. Du får inblick i resan som både bestått av små steg och uppskalning från team- till verksamhetsnivå.

Här är några ämnen som du får med dig:

  • Mät ert avtryck, visualisera och börja förbättra. Integrera hållbarhet i er operativa styrning och synliggör värdet av förbättringarna.
  • ”Use Green to get Lean”. Här finns en ”burning platform” på riktigt som ger nytt bränsle till förbättringsarbetet.
  • Skapa förutsättningar för innovation genom att utmana mot nya nivåer och styra fokus mot att skapa klimat- och miljövärde.

Monica Bellgran är professor i industriell produktionsledning vid KTH i Södertälje. Hon har arbetat många år som forskare och lärare inom produktion vid olika lärosäten, och har tio års erfarenhet från industrin som forskningschef på LKAB, produktionsdirektör på Haldex och produktionsteknisk chef på Volvo CE. Hon har även bland annat lett Teknikföretagens och IF Metalls program (Kickstart digitalisering), är ordförande för avd I, Maskinteknik, på IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) och ledamot i regeringens delegation för cirkulär ekonomi. Totalt har hon mer än 25 års industriell och akademisk erfarenhet av produktionsutveckling.

Här är personerna från Scania och AstraZeneca som medverkar och bidrar med sina erfarenheter:

  • Karin Boström, Environmental Engineer på Scania
  • Maria Bodingh Johansson, Industrial Engineer in Environmental Sustainable Manufacturing på Scania
  • Jurgen Myrberg, Senior Lean Coach på AstraZeneca
  • Ulrika Elveskog, Environmental Compliance Expert på AstraZeneca

>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.