Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

B7. 5S by Yourself med Ola Johansson


Många organisationer har gång på gång försökt att applicera metoden 5S i organisationen eftersom det finns så mycket värdefull tid att spara. I snitt lägger man 25% av sin tid på att leta efter föremål eller att hämta dessa på annan plats. Detta motsvarar 10 timmar per person och vecka som skulle kunna användas för värdeskapande aktiviteter.

Ola Johansson.

Om man nu kan spara så mycket tid så är frågan varför så många verksamheter misslyckas med denna metod. Ofta startas arbetet med någon utbildning och pågår under några månader för att därefter sakta ebba ut och till slut enbart vara ett frustrerande städprojekt.

På årets Lean Forum öppnar vi för Part Development, som utvecklat ett träningsupplägg för att ni på egen hand, utan externa konsulter, ska kunna genomföra träning i 5S.

Träningsupplägget säkerställer att det hela tiden finns nya mål för verksamheten att uppnå, så att arbetet aldrig stannar av. Träningen varvar teori, ett spel samt praktiska aktiviteter i den egna verksamheten. Upplägget kräver ingen handledarträning. Om träningen genomförs enligt det upplägg som rekommenderas, garanteras resultat redan samma dag som träningen genomförs.

Under denna workshop kommer deltagarna att få en guidad tur i hur man genomför detta träningsupplägg samt att få prova på en spelomgång. Workshopen riktar sig till dig som verkligen vill lyckas med ert 5S-arbete och frigöra värdefull tid.

Tränare: Ola Johansson, Part Development AB. Ola har sedan 1997 stöttat alla möjliga verksamheter i Sverige och utomlands att applicera lean som förhållningsätt så att dessa får rätt förutsättningar att bli bättre varje dag. Ola har under flera år varit engagerad inom den ideella föreningen Lean Forum samt är medförfattare till böckerna ”Lean – Gör avvikelser till framgång!”, ”Ledarskap – Gör Lean till Framgång!” och ”Medarbetarens guide till framgång – förbättra med Lean!”. Ola är dessutom certifierad i standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar genom Shingijutsu i Japan.

>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.