Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

B6. The Grand Tour of Japanese Automotive – professor Christoph Roser


Christoph Roser är den tyske, sympatiske professorn som går igång med ett barns nyfikenhet på allt som har med produktion att göra.

Det senaste året har han besökt 50 fabriker i Japan. Han har bland annat varit på samtliga japanska fordonstillverkare: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki och Subaru. De tillverkar över nio miljoner fordon i Japan varje år. Men en sak är säker: Det finns ingen ”Japanese Way” för tillverkning, inte ens bland biltillverkare.

På denna session får du ta del av insikterna som Roser fick under resan, där han med sina tränade ögon observerade och jämförde likheter och skillnader mellan fabrikerna. Professor Roser kommer att ge perspektiv till varför produktionssystemen skiljer sig åt och vilka resultat de olika angreppssätten leder till.

– Hur väl står sig Toyotas prestationsnivå? Är systemet och kulturen så starka att inget kan hota dem? Vilka utmaningar står de inför?

– Vad ledde Nissan från konkursens rand till hög lönsamhet och resultat i närheten av Toyotas? Hur nådde de dit med en annan typ av setup? Varför satsar de mer på automation och hur får de ut resultat?

Professor Christoph Roser.

– Varför har Honda zick-zack-layout i sina fabriker? Och varför är det så stor skillnad mellan deras fabriker?

– Vilken idé från Mitsubishi försöker Toyota kopiera?

– Hur har Mazda gått från en mängd plattformar för myriader av (för oss kanske okända) varumärken, till en enda plattform som anses vara den främsta modulariserade plattformen i världen?

Christoph Roser är professor i Production Management vid Karlsruhe University of Applied Sciences. Han doktorerade vid MIT på en avhandling i ”Flexible Design Methodology”.

Professor Roser har arbetat för och forskat vid Toyota i Japan i fem år. Han har mångårig erfarenhet som ”Lean Expert” och chef på Bosch samt som konsult på McKinsey. Han har arbetat med nästan 200 fabriker och har erfarenhet från en mängd branscher, såsom fordonstillverkning, maskintillverkning, robotindustri, formsprutning, halvledare, vitvaror, kraftöverföring, energi- och värmesystem, säkerhetssystem, massaindustrin, livsmedel, gjuteri med mera.

Utöver detta driver Christoph den uppskattade bloggen AllAboutLean.com

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.