Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

B5. Två perspektiv: Styrning som skapar engagemang och resultat


Ett sjukhus med 4.000 anställda och ett familjeägt företag med 136 anställda. Två helt olika verksamheter som arbetar med samma utmaning: Hur kopplar vi ihop ett högt engagemang hos alla medarbetare med de strategiska målen?

Södra Älvsborgs sjukhus
Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, är en del av Västra Götalandsregionen. De har en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och flera utbildningsvårdavdelningar. Deras 4.000 anställda tar varje år emot över 400.000 besökare.

Peter Häyhänen är utvecklingschef på SÄS. Han har 25 års erfarenhet av lean i både operativa och i strategiska roller, bland annat som globalt ansvarig för Ericssons Six Sigma-program och globalt ansvarig för Process Excellence på Maersk Line.

För drygt fem år sedan genomförde SÄS en stor förändring av strategiprocessen och styrningen. Peter Häyhänen kommer att visa hur de förändringen har lett till verkliga systemförändringar av arbetssätten med ett positivt förbättringsarbete. Utifrån en tydlig målbild har de gått från en situation med 25 strategiska fokus, 140 måltal och 25 parallella initiativ till en helhet, där de har fått ihop Arbetssystemet, Uppföljningssystemet och Förbättringssystemet. Nu styr de på ett fåtal vitala mätetal som visar om de håller riktningen i förhållande till sjukhusets fokusområden. De övergripande mätetalen översätts till relevanta mätetal för medarbetarna och kombineras med visuell uppföljning och uppbyggnad av förmågan att nå målen. Över 3.000 medarbetare deltar nu i förbättringsarbetet som leder till positiva resultat för både flöden och medicinsk kvalitet.

Halmstads Gummifabrik
HGF, Halmstads Gummifabrik, är ett expansivt familjeägt företag specialiserat på tekniskt formgods i gummi och TPE. De började sin satsning på lean för 12 år sedan och har metodiskt fortsatt förbättringsresan sedan dess. De har redan tagit emot hundratals besökare och frikostigt delat med sig av sina lärdomar.

Christian Kiks är vd för Halmstads Gummifabrik och har funnits med sedan starten av förbättringsresan. Först som logistikchef och leanansvarig, därefter som produktionschef, COO och sedan 2012 som vd.

Christian kommer ge en kort översikt över HGF:s leanresa, där teamutveckling och självbestämmande varit centrala beståndsdelar. Hur har deras styrning utvecklats och hur håller de engagemanget uppe i en uthållig förbättringsresa?

Vilka gemensamma lärdomar kan vi dra?
Här får du tillfälle att reflektera och utbyta kunskap om likheter och skillnader mellan olika typer av verksamheter för att utveckla ledningssystem som leder till resultat.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.