Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

A6. Ledarskap för att attrahera och motivera Generation Y


Visste du att Generation Y, de som är födda mellan 1982-2001, kommer att utgöra majoriteten på arbetsmarknaden redan om åtta år?

Precis som tidigare generationer, skiljer sig Generation Y från tidigare generationer.  Det medför möjligheter och utmaningar för organisationer och ledare. Här är några av de större dragen som din arbetsplats behöver ta till sig för att möta och behålla dessa talanger:

  • Generation Y värdesätter ett högre syfte. De väljer på allvar jobb baserat på arbetsgivarens genuina engagemang i omvärld och miljö. De börjar och slutar med ”Varför?”
  • Generation Y älskar att prestera. Men kanske inte alltid klockan 8-17, med daterad teknik och detaljstyrande ledare.
  • Generation Y är uppväxta med en mycket närvarande föräldrageneration. Här finns insikt om värdet av äldre generationers erfarenhet som ställer krav på att få förstå vägen till framgång. Men med behovet av nära stöd finns också en spänning med behovet av självständighet.
  • Generation Y är vana att välja. De väljer sina ledare, inte tvärtom. Allt vad den äldre generationen lärt om förändringsledning omprövas. Genuina samtal, konstant involvering och konstant feedback ställer nya krav på ledare: En högt respekterad, faciliterande mentor och coach, kanske?

Breda penseldrag, ja visst. Men ändå bara en början för den som tar utmaningen seriöst.

Vi har lärt oss att lean handlar om att utveckla människor. Så hur ska det gå till med Generation Y?

Genom förståelse för de utmärkande och i vissa fall avgörande skillnaderna mellan generationerna är det lättare att förstå vad som driver och motiverar Generation Y. Under denna session får du möjlighet att reflektera kring din organisations möjligheter som arbetsgivare så att ni kan bli mer framgångsrika i rekrytering och utveckling av framtidens nyckelmedarbetare.

På den här sessionen möter du unga talanger från Implement.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.