Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

A5. Så blev inköp på Strängnäs kommun allt vad en inköpsenhet inte brukar vara


Anna Kahlbom och Mats Lange.

Strängnäs kommun startade ett leaninitiativ så tidigt som 2009. Efter ett omtag kom inköpsenheten igång och har sedan dess hållit riktningen i sex år.

Utgångsläget var en klassisk problembild från inköps- och upphandlingsverksamheter: inget vidare samarbete, inga gemensamma standarder eller mallar, inget förbättringsarbete, otydlighet i allt från vad som definierar starten av ett uppdrag till vad som egentligen är en bra arbetsinsats. Ett stressat team med svag framförhållning.

De tog steget att förstå och kartlägga behovet tillsammans med människor från verksamheterna som de ska stödja med inköp och upphandlingar. På kort tid kom de igång och skapade framgång: mer nöjda kunder och mindre stressade medarbetare genom förbättrade processer, gemensamma rutiner och gemensam styrning som stödjer det värdeskapande arbetet.

På den här sessionen får du inblick i deras arbetssätt och framförallt hur de har kunnat hålla kontinuiteten med hög energi i hela teamet.

Du möter Anna Kahlbom, inköpschef och Mats Lange, upphandlare.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.