Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

A4. Vibracoustic – radikal försäljningsökning genom fokuserat förbättringsarbete


Vibracoustic är en världsledande koncern inom vibrationsdämpning för fordonsindustrin. I Forsheda finns koncernens globala utvecklingscenter för dämpare och tillverkning av flytande silikongummi och formgjutning för plast/silikon. 98% av tillverkningen går på export till bland annat Ford-koncernens märken.

I en starkt konkurrensutsatt miljö har de ökat omsättningen med 25% per år, samtidigt som nyckeltalen för lönsamhet, kvalitet och kassationer pekar åt rätt håll. Det har bara varit möjligt genom ett fokuserat förbättringsarbete som involverar alla i verksamheten.

På den här sessionen får du en inblick i ett förbättringsarbete genom hela verksamheten och med starkt fokus på utveckling av medarbetarna och strategisk förankring.

Varje år avsätter de två dagar där alla ledare involveras i strategiplanen. Planen bryts ned till års- och kvartalstakt för alla processer, med planering av både stora och små förbättringar. Processägarna rapporterar framdrift på veckobasis, vilket ger möjlighet till stöd från övriga processer. Inom processerna är det medarbetarna själva som ansvarar för förbättringarna. De styr själva sitt arbete med daglig styrning i en eskaleringsmodell ända till ledningsgruppen. De har genomfört flera större förändringar där layout och flöden designats om från grunden.

Som en del av förbättringsarbetet genomförs daglig ”layered audits” i gemba. Här involveras alla – från lagledare till vd. För att göra alla till ett lag och öka förståelsen gör tjänstemännen praktik i produktionen.

Varje år stängs verksamheten av i fyra dagar för att satsa på utbildning för samtliga medarbetare. Innehållet baseras på de aktuella utmaningarna och blir allt mer specificerat för de olika förbättringsområdena.

Här får du på kort tid inblick i en mycket framgångsrik verksamhet där alla delarna finns på plats.

På Lean Forum 2018 får du träffa Alexander Bengtsson, Production System Manager, och Per Pettersson, fabrikschef.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.