Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

A1. Agile i praktiken – så jobbar Jeppesen (Boeing)


Många företag strävar mot att arbeta agilt, med autonoma team som levererar kontinuerligt värde och lärande i gemensam riktning. Nu kan du få se vad det innebär i praktiken.

Jeppesen Sweden – ett Boeing-företag – startade sin transformation mot en agil IT-organisation för några år sedan. De verkar på en marknad med enormt hård konkurrens, där avvikelser och stillestånd kan leda till miljonförluster. Att snabbt kunna leverera värde och möta kunders skiftande behov och att samtidigt attrahera de bästa utvecklarna utvecklarna på marknaden har varit en stark drivkraft till att man valt att arbeta agilt.

Här får du ett praktiskt exempel på vad det innebär att arbeta i en verkligt agil organisation, med alla dess fördelar och utmaningar. Här finns lärdomar för alla, även för dig som arbetar i andra områden än just IT.

Sessionen leds av Amanda Colliander, Manager Software Enginering och Joakim Karlsson, Senior Manager Product Development & Operations.

Joakim Karlsson och Amanda Colliander.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.